Premier names KZN Covid-19 hotspots, pleads against stigmatization

Kzn covid-19 hotspots
  • Umlazi,
  • KwaMashu,
  • Phoenix,
  • Chatsworth,
  • Inanda,
  • Newlands,
  • Tongaat,
  • Pinetown,
  • Westville,
  • Ntuzuma

These and several other places have been identified as the Covid-19 hotspots by Premier Zikalala.

“We have decided this time to make known every district, suburb, and township that appears to be bearing the most brunt of Covid – 19. We are hoping that this will make people realise that the virus is close to them – without stigmatizing any areas, or making other people feel too safe from it,” the Premier told a brief meeting.

Other hotspot areas in KZN mentioned included:

Pomeroy, Umsinga (Cosh wards, Esidakeni, Othulin Lwezulu)and Umvoti (Greytown) in the Umzinyathi District

EThekwini Umlazi, KwaMashu, Phoenix, Chatsworth, Inanda, Newlands, Tongaat, Pinetown, Westville, Ntuzuma,
Umgungundlovu Umsunduzi (CBD, Elandskop, Grange, Bisley, Imbali, Lincon Maede, Hayfields, Montain Rise, Northdale, Scottsvile, Sobantu
Mpofana (Townville)
Mkhambathini (Maqongqo)
Richmond (Thornville)
Harry Gwala Umzimkhulu

King Cethwayo Umlalazi (Nogobhoza reserve, Ezingwenya, Nkume, Island, Vuma, Eziqwaqweni, Edankweni, Imbizo, Emaqeleni, Umlalazi, Ezinkiliji, Amandawe)
Nkandla (Within Ekombe Hospital and Mashinga).
Umhlathuze (Ngwelezana Township, Jabulani, Matsana and Qalakabusha Correctional Services, Ngwelezana Township A & B section.
Mthonjaneni:(Melmoth Town, Thubalethu Phase 1-5, Mfanefile, Nkwenkwe, Mgabhi Store and Ndabazensangu area
Ilembe KwaDukuza. Mandeni
Ugu Port Shepstone, Gamalakhe, Margate, Murchison, Nzimakhwe, Harding, Scottburgh
Umkhanyakude Hlabisa
Zululand Abaqulusi (Mondlo, Vryheid Town, Bhekuzulu, Hlobane)
EDumbe (Paulpietersburg, Town, Tholakele
Ceza (Echibini Area, Brush area, Nsukazi area
Pongolo (Ncotshane, Kwa Lubisi)
Nongoma (Dabhasi, Maphophoma, Nongoma Town, Usuthu, White City

Read also: Chatsworth police station closes again after staff test positive for Covid-19

Uthukela Alfred Duma (Observation
Steadville
Accaciaville
Inkosi Langalibalele (Phangweni
C Section, CBD, Bhekuzulu,
Amajuba Newcastle: Osizweni, Madadeni.
Madlangeni: Utrecht Town
Dannhauser:Durnacol, Shepstone Lake

INFECTED HEALTH CARE WORKERS

A total of 2 167 health care workers (HCWs) have been infected with Covid-19 since the beginning of the pandemic. More than half of those infected are nurses. Of the total infected, a percentage, 16 succumbed to the disease

“A total of 9 432 258 cases were screened in the community and facilities from 8 April-24 Jul 2020. These covers 82% of the province’s total population,” the Premier concluded.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *